Translate

Saturday, 25 April 2015

Tagann Sam ar chuairt.

Tháinig Sam ar chuairt ar an Mháirt seo chaite. Bhuail an scoil ina iomlán leis. An raibh sé ar eolas agat gur :
Ainmníodh an corn in onóir do Sam Mhic Uidhir as Dún Mán Mhuí i gContae Chorcaí.
Bhí sé ina chaptaen ar fhoireann peile i Londain a bhuaigh Craobh na hÉireann idir 1900 agus 1904
Thug an fear céanna tréimhse ag obair i Londain agus ba chara é le Mícheál Ó Coileáin ann.
Fuair sé bás go hóg i 1927.
Bhuaigh Cill Dara an chéad corn i 1928 i gcoinne an Cabhán

An Oíche Oscailte sa Ghaelscoil

Bhí lá/oíche oscailte againn sa Ghaelscoil ar an Déardaoin seo chaite. Cuireadh fáilte roimh tuismitheoirí agus naíonáin nua chun na scoile. Fuaireadar blas de na hábhair agus de na himeachtaí éagsúla sa scoil ar nós Ceol/Amhránaíocht, Ealaín, Mata, Teangacha, Eolaíocht, Ríomhairí.
Míle buíochas leis na bpáistí as ucht a gcabhair.


Sunday, 5 April 2015

Obair Téarma a 2

Bhí Ceilí den scoth againn le déanaí. Féachaigí ar an dtalainn go léir. 

Rang a 2 Eimear -  Tonnta Thóraí 

Andrea agus Geena ag canadh 

Ceardlann Eolaíochta sa halla: buíochas le hÁine, Evan agus Frances.  
Rang a 5
Bhunaíomar ár gcarachtair cré ar an ndán Béarla seo: The Fairies.
" Up the airy mountains, down the rushy glen, We daren't go ahunting for fear of little men......"
Bainaigí súp as seo:


Rang a 3 
Rinneamar turgnaimh eolaíochta.


Gníomhaíochtaí Rang a 2-Máire Pearóid 
Rinneamar crosa Bhríde, ealaín i gcomhair Naomh Pádraig agus ghléasamar suas do Lá Domhanda na Leabhar. Tomhais cad iad na carachtair agus cén leabhar?

Súgradh sa sneachta ar an 13/1/15